NettoppFisk

Vedtekter  for NettOppFisk.

godkjende_vedtekter_til_nettverk_nettoppfisk_0.doc

VISJON

Opplæringskontorene for fiskerifager ei ei foreining som skal fungere som eit nettverk for de fiskerifaglig opplæringskontorene, og har det klingande namnet "NettOppFisk".

Informasjon og referat frå samlingar vert lagt ut på denne lukkede Facebooksiden vår.

Vi vil involvere organisasjonene  i det videre arbeidet med å styrke rekrutteringen, og kvalitetssikre opplæringen.

Næringsaktørene kan møte som observatørar på samlingar og årsmøte.

Hovudmålet med foreininga er å formalisere et tettere samarbeid mellom de som møter ungdom og lærebedrifter i det daglige arbeidet for å sikre at fiskerinæringa blir ei framtidsnæring for ungdom i Norge.

Nettverket skal være eit kontaktforum og arrangere årlige samlinger for å vurdere mål og resultat. Det skal og være et talerør for næringa sine kompetansebehov og aktivt delta i debatten om fiskerifagleg utdanning.

Vil du melde ditt kontor inn i NettOppFisk så ta kontakt med en i styret.

P.r. i dag er vi 14 kontor som er tilknyttet NettOppFisk. (sept. 2016)