NettoppFisk

"Sett sjøbein".

Fiskeri- og kystdepartmentet har sett ned eit rekrutteringsprosjekt som skal auke søknaden til fiskeriutdanning og opplæring i bedrifter.

Ta ein tur innom sida: www.settsjobein.no

 

Norsk Nærings og Nytelsemiddelsforbund.

Denne landsforeninga innafor Landsorganisasjonen organiserer dei tilsette innan fisk og sjømat. Meir informasjon finn ein på www.nnn.no

Norsk sjømatbedrifters Landsforening.

NSL organiserer mange av fiskehandlarar og mange sjømatprodusentar i norge. Dei fleste av dei som produserer foredla produkt og fiskehermetikk er medlem. Meir informasjon finn ein på www.nsl.no

Sjømat Norge   (tidligere FHL).

Sjømat Norge organiserer de fleste bedriftene som har produksjon av fisk og sjømat. Mer informasjon finnes på www.sjomatnorge.no

Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag er den næringsorgansisasjonen som samlar fiskarar i Norge. Vi oppmodar alle lærlingar til å vurdere medlemskap, og meir informasjon finn ein på denne heimesida. www.fiskarlaget.no