NettoppFisk

STYRET I NETTOPPFISK 2016.

Styreleiar: Tor Ragnar Johansen

E-mail: tor@okbarents.no  

Telefon: 95141023

Styremedlemmar:

Liv Randi Arntzen Thorsø

E-mail: liv.randi.thorso@stfk.no  

Telefon: 91513756

Tor Bjørn Kvalheim

E-mail: bjorn@okfh.no 

Telefon: 95986700

**************

Styreleiar er Nettoppfisk sin representant i styringsgruppa til Sett Sjøbein.