NettoppFisk

Opplæringsbok for sjømatproduksjon.

Her finn du PDF-versjon av opplæringsboka. Det er og lagt med eksempel på dokument for oppstart av læretid, halvårsvurdering og andre dokument som kan være nyttige.

FAGPR_VE_I_FISKEINDUSTRIFAGET_.doc
FAGPR_VE_I_FISKEINDUSTRIFAGET_2_.doc
FAGPR_VE_I_FISKEINDUSTRIFAGET_filetavd_.doc
FAGPR_VE_I_FISKEINDUSTRIFAGET_vapavd_.doc
Sj_matproduksjon.doc