NettoppFisk

Opplæringsbok for sjømathandler.

Her finn du PDF-versjon av opplæringsboka. Det er og lagt med eksempel på dokument for oppstart av læretid, halvårsvurdering og andre dokument som kan være nyttige.