NettoppFisk

Opplæringsbok for motormann.

Her finn du PDF-versjon av opplæringsboka. Det er og lagt med eksempel på dokument for oppstart av læretid, halvårsvurdering og andre dokument som kan være nyttige.

Fagpr_ve_Motormann_OPPGAVE_A_1.pdf
fagpr_ve_Motormann_OPPGAVE_A_4.pdf
Fagpr_ve_Motormann___OPPGAVE_A_2.pdf
Motormann.pdf
Motormannfaget_Vg3.pdf
web_versjon_MOTORMANN___oppl_ringsbok_utskrift_NettOppFisk.pdf