NettoppFisk

Opplæringsbok for matros

Her finn du PDF-versjon av opplæringsboka. Det er og lagt med eksempel på dokument for oppstart av læretid, halvårsvurdering og andre dokument som kan være nyttige.

FAGPR_VE_MATROSFAGETeksempel_2.pdf
FAGPR_VE_MATROSFAGET_eksempel_1.pdf
FAGPR_VE_MATROSFAGET_eksempel_3.pdf
Matros.pdf
Matrosfaget_Vg3.pdf
web_versjon_MATROS_oppl_ringsbok_utskrift_NettOppFisk.pdf