NettoppFisk

Opplæringsbok for fiskeredskap- industritekstilfaget

Her kjem ein PDF-versjon av opplæringsboka. Det er og lagt med eksempel på dokument for oppstart av læretid, halvårsvurdering og andre dokument som kan være nyttige.