NettoppFisk

Opplæringsbøker for Akvakultur

Her finn du PDF-versjon av opplæringsboka. Det er og lagt med eksempel på dokument for oppstart av læretid, halvårsvurdering og andre dokument som kan være nyttige.

Akvakulturfaget_kompetanseplattform.pdf
AKVAKULTUR_oppl_ringsbok_utskrift_NettOppFisk.pdf
Fagpr_ve_eksempel.pdf
L_replan_Akvakulturfaget_Vg3.pdf