NettoppFisk

Fiskerinæringa i vekst.

Det skjer ein formidabel vekst i salg av sjømat. Dette gjev auka behov for dyktige arbeidsfolk, og vi inviterar alle ungdomar til å ta del i landets framtidsnæring nr 1.

Nettoppfisk vil arbeide vidare med felles problemstillingar utover det Sett Sjøbein kan gjere i høve utdanningsmyndigheiter og poltiske prioriteringar. Det er i dei siste åra klart at Kunnskapsløftet har gjeve utfordringar i høve til å sikre ei fiskerifagleg grunnutdanning i Noreg. Vi arebidar mellom anna med å få fylkespolitikarane til å gje eit forsvarleg tilbod om akvakulturutdanning, og sikre at Sjøfartdirektoratet får god informasjon om fagbrevutdanninga. Det vert i den samanheng arbeidd med å få fiskarane likestilt med matrosane etter ny STCW som trer skikkeleg i kraft 01.01.17


- Fiskerinæringa har behov for utdanna ungdom i alle ledd.
- Fiskerinæringa har utdanning og jobb med internasjonale muligheiter.
- Fiskeriutdanning gir ein utdanning som du kan bygge vidare på.